oroSu mūsų šalies nepastoviu klimatu ir dideliais temperatūros pokyčiais, mums…