Karantino metu dirbame įprastu laiku laikydamiesi visų saugumo priemonių ir rekomendacijų.

patalpos



Dvidešimtame amžiuje žmonijos istorijoje buvo sukurta daugybė išradimų, kurie turėjo…