fbpx

Palyginimas

Patikusios prekės

Pirkinių krepšelis

LEA kviečia teikti paraiškas šilumos siurblių įsigijimo kompensacijai gauti

Lietuvos Energetikos Agentūra (LEA) kviečia individualių namų gyventojus įsirengti efektyvius šildymo įrenginius ir teikti paraiškas finansinei paramai gauti. Šiuo metu yra paskelbtas pirmasis etapas, kurio metu parama vertinama ir išduodama paraiškos pateikimo eiliškumo tvarka. Iš viso bus organizuojami keli etapai.

Paramos yra skiriamos pagal Energetikos ministerijos inicijuotą ir LEA administruojamą paramos priemonę „Neefektyvių biomasę naudojančių ar iškastinį kurą naudojančių katilų keitimo į efektyvesnes, atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos“.

Kada yra skelbiami paraiškos paramai gauti kvietimai?

Paraiškos teikiamos nuo 2023-10-05 12.00 val. iki 2024-04-05 16.00 val., arba trumpiau – iki pasibaigs kvietimams skirtos lėšos.

Kokio dydžio suma skirta paramai?

Iš viso paramai yra skirti 14 156 597,84 eur. Ši suma yra paskirstyta į keturis kvietimus (po 3 539 149,46 eur.)

Koks yra paramos tikslas?

Neefektyvių biomasę ar iškastinį kurą naudojančių katilų keitimas į efektyvesnes, AEI naudojančias šilumos gamybos technologijas individualiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuoto šilumos tiekimo.

Kokie šilumos siurbliai yra finansuojami?

Finansavimas yra teikiamas tokiu atveju, kai pasirenkami šilumos siurbliai žemė–vanduo, vanduo–vanduo ir oras–vanduo. SVARBU – nefinansuojami šilumos siurbliai oras-oras.

Kokio tipo pastatuose gali būti gaunama parama siurbliams?

Parama yra teikiama tik gyvenamosios paskirties (vieno buto); bute gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastate; kitų (sodų) paskirties pastatuose (sodininkų bendrijose esančiuose sodo namuose) ir jų statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užregistruota VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre.

Ar parama teikiama daugiabučiams?

Parama katilų keitimui daugiabučiuose namuose – neteikiama.

Kas gali teikti paraišką finansavimui gauti?

Paraišką teikiantys subjektai: fiziniai asmenys, atitinkamame regione nuosavybės teise valdantys nekilnojamo turto objektą, kuriame siekia pakeisti neefektyvų biomasę ar iškastinį kurą naudojantį katilą.

Kaip gauti paramą šilumos siurbliui įsigyti?

Reikia atlikti šiuos žingsnius:

 1. Pildyti paraišką.
 2. Per 40 d.d. bus gaunamas LEA raštas dėl finansavimo.
 3. Per 18 mėn. turi būti įrengtas naujas šilumos siurblys.
 4. Pateikiamas mokėjimo prašymas (per 60 d.d.).
 5. Gaunama kompensacija (trunka iki 10 d.d.).

Per kur turi būti pateikiama paraiška?

Paraiškos teikiamos el. būdu užpildant www.ena.lt patalpintą elektroninę paraiškos formą. Pildymo formos nuoroda https://lea.submittable.com/submit.

Kokio dydžio paramą pateikėjas gali gauti?

Finansuojama iki 50 proc. nuo pagal įkainį paskaičiuotos sumos.

Kada bus gautos išmokos?

Tuomet, kai siurbliai bus sumontuoti. Avansinis mokėjimas nėra galimas.

Ar bus finansuodamos išlaidos patirtos iki paraiškos skelbimo datos?

Finansavimas neskiriamas jei naujas šilumos įrenginys įrengtas iki 2023-07-25 imtinai, tai yra išrašyta PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra ir (arba) pasirašytas naujo šilumos gamybos įrenginio įsigijimo ir (ar) montavimo / įrengimo perdavimo – priėmimo aktas.

Ar yra kokie nors įsipareigojimai gavus finansavimą?

Be atsakingos institucijos sutikimo paramos gavėjas negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti intelektinių ar daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos po dotacijos gyventojui išmokėjimo.

Kur galima gauti konsultaciją paramos gavimo klausimais?

Konsultacija teikiama: +370 5 230 3312 ir el. paštu [email protected]. Detali informacija apie kvietimą LEA interneto svetainėje. Arba susisiekite su mumis.

Paramos priemonė yra įgyvendinama pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, patvirtintos 2022 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2022) 5742, 2 prioriteto „Žalesnė Lietuva“ 2.1 konkretų uždavinį „Skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį“, finansuojamą Sanglaudos fondo ir  Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

LEA kviečia teikti paraiškas šilumos siurblių įsigijimo kompensacijai gauti

Paskelbta: 2023-10-15

Lietuvos Energetikos Agentūra (LEA) kviečia individualių namų gyventojus įsirengti efektyvius šildymo įrenginius ir teikti paraiškas finansinei paramai gauti. Šiuo metu yra paskelbtas pirmasis etapas, kurio metu parama vertinama ir išduodama paraiškos pateikimo eiliškumo tvarka. Iš viso bus organizuojami keli etapai.

Paramos yra skiriamos pagal Energetikos ministerijos inicijuotą ir LEA administruojamą paramos priemonę „Neefektyvių biomasę naudojančių ar iškastinį kurą naudojančių katilų keitimo į efektyvesnes, atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos“.

Kada yra skelbiami paraiškos paramai gauti kvietimai?

Paraiškos teikiamos nuo 2023-10-05 12.00 val. iki 2024-04-05 16.00 val., arba trumpiau – iki pasibaigs kvietimams skirtos lėšos.

Kokio dydžio suma skirta paramai?

Iš viso paramai yra skirti 14 156 597,84 eur. Ši suma yra paskirstyta į keturis kvietimus (po 3 539 149,46 eur.)

Koks yra paramos tikslas?

Neefektyvių biomasę ar iškastinį kurą naudojančių katilų keitimas į efektyvesnes, AEI naudojančias šilumos gamybos technologijas individualiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuoto šilumos tiekimo.

Kokie šilumos siurbliai yra finansuojami?

Finansavimas yra teikiamas tokiu atveju, kai pasirenkami šilumos siurbliai žemė–vanduo, vanduo–vanduo ir oras–vanduo. SVARBU – nefinansuojami šilumos siurbliai oras-oras.

Kokio tipo pastatuose gali būti gaunama parama siurbliams?

Parama yra teikiama tik gyvenamosios paskirties (vieno buto); bute gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastate; kitų (sodų) paskirties pastatuose (sodininkų bendrijose esančiuose sodo namuose) ir jų statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užregistruota VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre.

Ar parama teikiama daugiabučiams?

Parama katilų keitimui daugiabučiuose namuose – neteikiama.

Kas gali teikti paraišką finansavimui gauti?

Paraišką teikiantys subjektai: fiziniai asmenys, atitinkamame regione nuosavybės teise valdantys nekilnojamo turto objektą, kuriame siekia pakeisti neefektyvų biomasę ar iškastinį kurą naudojantį katilą.

Kaip gauti paramą šilumos siurbliui įsigyti?

Reikia atlikti šiuos žingsnius:

 1. Pildyti paraišką.
 2. Per 40 d.d. bus gaunamas LEA raštas dėl finansavimo.
 3. Per 18 mėn. turi būti įrengtas naujas šilumos siurblys.
 4. Pateikiamas mokėjimo prašymas (per 60 d.d.).
 5. Gaunama kompensacija (trunka iki 10 d.d.).

Per kur turi būti pateikiama paraiška?

Paraiškos teikiamos el. būdu užpildant www.ena.lt patalpintą elektroninę paraiškos formą. Pildymo formos nuoroda https://lea.submittable.com/submit.

Kokio dydžio paramą pateikėjas gali gauti?

Finansuojama iki 50 proc. nuo pagal įkainį paskaičiuotos sumos.

Kada bus gautos išmokos?

Tuomet, kai siurbliai bus sumontuoti. Avansinis mokėjimas nėra galimas.

Ar bus finansuodamos išlaidos patirtos iki paraiškos skelbimo datos?

Finansavimas neskiriamas jei naujas šilumos įrenginys įrengtas iki 2023-07-25 imtinai, tai yra išrašyta PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra ir (arba) pasirašytas naujo šilumos gamybos įrenginio įsigijimo ir (ar) montavimo / įrengimo perdavimo – priėmimo aktas.

Ar yra kokie nors įsipareigojimai gavus finansavimą?

Be atsakingos institucijos sutikimo paramos gavėjas negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti intelektinių ar daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos po dotacijos gyventojui išmokėjimo.

Kur galima gauti konsultaciją paramos gavimo klausimais?

Konsultacija teikiama: +370 5 230 3312 ir el. paštu [email protected]. Detali informacija apie kvietimą LEA interneto svetainėje. Arba susisiekite su mumis.

Paramos priemonė yra įgyvendinama pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, patvirtintos 2022 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2022) 5742, 2 prioriteto „Žalesnė Lietuva“ 2.1 konkretų uždavinį „Skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį“, finansuojamą Sanglaudos fondo ir  Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Prekių Kategorijos

 • Oro kondicionieriai
 • Šilumos Siurbliai
 • Saulės elektrinės
 • Vėdinimas
 • Gamintojai
 • Oro Sausintuvai
 • Kiti Įrenginiai
 • X

  Prekių Kategorijos